Transport ponadnormatywny – wyzwania

O transporcie ponadgabarytowym (co to jest, czy wymaga specjalnych zezwoleń) pisaliśmy już na naszym blogu – w tym artykule. Przewóz ładunku o niestandardowej wielkości lub wadze oznacza wiele przygotowań. Konieczne jest nie tylko uzyskanie szeregu pozwoleń oraz posiadanie stosownego ubezpieczenia, ale również opracowania i dostosowania trasy. Taki transport ponadnormatywny w Polsce wymaga współpracy z pomocą drogową i innymi służbami (w tym policją), doświadczenia oraz planu.

Transport ponadnormatywny – przygotowanie

To transportu ładunków ponadgabarytowych wykorzystuje się ciągniki siodłowe na specjalnych – najczęściej wieloosiowych, długich naczepach. Przy planowaniu takiego zlecenia bardzo ważna jest charakterystyka ładunku i jego parametry (długość, szerokość, wysokość, tonaż, materiał wykonania) oraz dobór specjalistycznego taboru wraz z zabezpieczeniami (np.: pasy, łańcuchy, przekładki). Transport takich ładunków, jak: elementy turbin wiatrowych, stalowe przęsła mostów, silniki okrętowe, całe linie produkcyjne, maszyny budowlane to spore wyzwanie logistyczne. Istotnym ograniczeniem dla transportu ponadnormatywnego w Polsce jest infrastruktura drogowa (albo bardzo stara, albo całkiem nowa, przez co ciężko jest uzyskać zezwolenie na przejazd). Brakuje również śródlądowych dróg wodnych i przystosowanej – na większą skalę infrastruktury kolejowej (chociaż organizacją takich przesyłek zajmuje się już kilka spółek: PKP LHS, PKP Cargo, STK).

Utrudnienia w transporcie drogowym

Transporty ponadgabarytowe najczęściej realizowane są w nocy (z uwagi na mniejszy ruch). Powinny odbywać się w specjalnie oznakowanym konwoju z udziałem pilotów, którzy asystują kierowcy w każdej sytuacji na drodze. Do ich zadań w czasie transportu ponadnormatywnego należy przede wszystkim sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przejazdem oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym. Oznacza to przygotowanie planu trasy, ale czasem również demontaż (i ponowne skręcanie) znaków drogowych, zabezpieczanie przydrożnych drzew, podnoszenie linii energetycznych. Do utrudnień można zaliczyć dodatkowo:

  • nośność, wysokość i szerokość mostów i wiaduktów,
  • szerokość jezdni oraz innych elementów infrastruktury (np. bramek),
  • ronda, skrzyżowania, wysepki, słupy, promienie zakrętów na trasie,
  • trakcje elektryczne, kolejowe i tramwajowe,
  • występowanie remontów drogowych,
  • budynki w bliskim otoczeniu.

Pokonywanie wyzwań w praktyce

Na etapie przygotowania transportu ponadnormatywnego ważne jest zabezpieczenie ładunku. W celu unieruchomienia go na pokładzie pojazdu stosuje się wiele elementów wyposażenia i technicznych rozwiązań. Najbardziej podstawowe zabezpieczenie wynika z wykorzystania elementów budowy pojazdu (ścian bocznych, przednich, tylnych). Dodatkowo stosuje się kłonice oraz punkty mocowania, płachty z odciągami, przekładki płytowe, kantówki, listwy, maty antypoślizgowe. Realizacja transportu ponadnormatywnego wymaga także działań na trasie: podnoszenia trakcji kolejowych, wzmacniania mostów, demontażu kładek dla pieszych oraz sygnalizatorów świetlnych. Gdy łuk ronda nie pozwala na jego tradycyjny objazd, należy postarać się o odpowiedni zapis w zezwoleniu, aby móc objechać go pod prąd. Jeśli problemem są za wysokie krawężniki, konieczne jest wyrównanie podłoża specjalnymi płytami, aby zamortyzować wstrząsy oddziaływujące na ładunek. Nie bez znaczenia jest również doświadczenie oraz przygotowanie do trasy samego kierowcy. Prowadzenie pojazdu z ładunkiem ponadgabarytowym wymaga bardzo dużej koncentracji, umiejętności manewrowania oraz zarządzania własnym stresem. Przy planowaniu takiego transportu, warto również pamiętać, że uzyskanie niezbędnych pozwoleń nie zawsze jest szybkim procesem. Otrzymanie wszystkich zgód może zająć od 3 dni roboczych do nawet kilku miesięcy – w zależności od kategorii (1-7) wymaganych pozwoleń, stopnia trudności realizowanego zlecenia i innych czynników.

Jeśli planujesz transport ponadnormatywny, zgłoś się do Multilog rodzaj, rozmiar i tonaż ładunku nie stanowią dla nas problemu! Więc o tej usłudze tutaj.

Multilog