Czas pracy kierowcy w porze nocnej Praca kierowcy zawodowego wiąże się z wieloma zmiennymi i zdecydowanie nie należy do monotonnych. Czas pracy kierowcy w większości przypadków jest oparty na grafiku, który przewiduje wykonywanie obowiązków zarówno w dzień, jak i w nocy. Późnowieczorne zmiany są szczególnie praktykowane wśród kierowców transportu międzynarodowego. Jakie są najważniejsze zasady pracy […]