Tag: Baltic Pipe kiedy

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu przesyłanie gazu ziemnego ze złóż zlokalizowanych w Norwegii głównie na rynki polskie i duńskie. Nowy korytarz dostaw wpłynie znacząco na bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Baltic Pipe – budowa tego gazociągu realizowana jest głównie przez dwie instytucje: Energinet oraz Gaz-System. Kiedy zaplanowane jest ukończenie prac? Jak wyglądają obecnie […]