Pakiet Mobilności 2022 – zmiany w krajach UE

Dyskusje na temat zmian w funkcjonowaniu transportu międzynarodowego trwają od lat. Projektem Komisji Europejskiej jest Pakiet Mobilności, czyli zbiór przepisów odnoszących się do przedsiębiorstw z branży. Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa kierowców to najważniejsze cele tego programu. Pakiet Mobilności 2022 w przyszłym roku przyniesie kolejne zmiany w krajach Unii Europejskiej – również w Polsce.

Co to jest Pakiet Mobilności?

Zbiór regulacji dotyczący transportu drogowego to w dużym skrócie Pakiet Mobilności. Zrównoważona gospodarka, sprawiedliwość społeczna oraz bezpieczeństwo kierowców były fundamentami dla stworzenia nowych wytycznych.

Zasady dotyczą trzech obszarów:

  1. Wykonywania zawodu przewoźnika i dostępu do rynków.
  2. Dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdów i koniecznych przerw, przepisów odnośnie tachografów.
  3. Delegowania kierowców.

W 2020 roku zostały wprowadzone pierwsze zmiany. Dotyczyły m.in.: zakazu odbierania regularnych odpoczynków tygodniowych (45 godzin) i tych trwających ponad 45 godzin w kabinie pojazdu oraz możliwości wydłużenia czasu jazdy o 1-2 godziny pod pewnymi warunkami. Natomiast Pakiet Mobilności 2022 będzie rozłożony na dwa etapy w pierwszej połowie roku.  

Reformy coraz bliżej

Pakiet Mobilności 2022 – od kiedy będą obowiązywać przepisy? Już od lutego. Rozporządzenie nałoży na przewoźników obowiązek dopilnowania, aby kierowca wracał do kraju siedziby firmy co cztery tygodnie. Jego odpoczynek powinien wtedy trwać nie mniej niż 45 godziny. Wciąż będzie można wykonywać 3 przewozy kabotażowe w ciągu kolejnych 7 dni kalendarzowych. Konieczna stanie się jednak 4-dniowa przerwa pomiędzy kolejnymi kabotażami na terytorium tego samego kraju. Pakiet Mobilności 2022 to również zmiany w sposobie rozliczania kierowców za wykonywanie pracy zagranicznej oraz ich delegowania. Przede wszystkim nie będzie już możliwości zaliczania diet i ryczałtów na poczet wynagrodzenia zagranicznego. Dodatkowo kierowcy będą utrzymywać dodatek wyrównawczy – różnica polskiej płacy minimalnej oraz należnej zagranicznej. Pracodawca musi więc liczyć się z dodatkowymi kosztami. Pod delegowanie będą podlegać firmy wykonujące transport międzynarodowy oraz przewozy kabotażowe.

Pakiet Mobilności 2022 – zmiany w czerwcu

Najważniejsze przepisy wchodzące w życie w czerwcu, dotyczą przewoźników zarządzających flotą o DMC do 3,5 ton. Zostaną na nich nałożone nowe obowiązki:

  • Posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.
  • Uzyskania licencji wspólnotowej oraz przestrzegania regulacji dotyczących kabotażu.
  • Posiadania zabezpieczenia finansowego w wysokości 1800 € na pierwszy pojazd oraz po 900 € na każdy kolejny.

Pakiet Mobilności 2022 wprowadza również zmiany dotyczące wymogu posiadania przez przewoźnika dobrej reputacji. Aby otrzymać/zachować dobrą reputację nie może on:

  • popełnić w żadnym kraju członkowskim poważnego przestępstwa (w tym naruszeń przepisów podatkowych),
  • dokonać naruszeń unijnych przepisów (szczególnie związanych z delegowaniem pracowników, kabotażu).

Lata 2024-2026

Kolejne etapy zmian wynikających z Pakietu Mobilności planowane są dopiero pod koniec 2024 roku (grudzień), wrzesień 2025 oraz lipiec 2026 r. Związane są przede wszystkim z obowiązkową wymianą analogowych i cyfrowych tachografów na te II generacji. Ostatnie reformy będą dotyczyć transportu drogowego pojazdami o DMC od 2,5 do 3,5 tony. Również w nich przewoźnicy zainstalują nowoczesne tachografy (automatycznie zapisujące położenie pojazdu), aby rejestrować czas pracy kierowców.

 

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat wszystkich regulacji Pakietu Mobilności zachęcamy do przeczytania przewodnika stworzonego przez TC Kancelarię Prawną.

multilog