Nowe przepisy drogowe obowiązują w Polsce od 1 czerwca 2021 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, zmiany dotyczą kierowców oraz pieszych. Zakaz „jazdy na zderzak”, pierwszeństwo dla pieszych, ujednolicenie prędkości w terenie zabudowanym niezależnie od pory dnia. O czym musimy pamiętać, aby zachować bezpieczeństwo, uniknąć wypadku i… mandatu?

Nowe przepisy ruchu drogowego – pierwszeństwo dla pieszych

Kierowcy zobowiązani są do zachowania jeszcze większej ostrożności w momencie zbliżania się do przejścia dla pieszych. Nowe przepisy drogowe wskazują, że pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyłączeniem tramwaju. Ustąpienie pierwszeństwa, zmniejszenie prędkości, przewidywanie zachowania innych uczestników ruchu mają jeszcze bardziej minimalizować ryzyko wypadku. Dodatkowo nowe przepisy ruchu drogowego zakazują pieszym używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję podczas przechodzenia przez przejście, wchodzenia na jezdnię lub torowisko.

Pora dnia (dla prędkości) nie ma znaczenia

Ponadto nowe przepisy ruchu drogowego ograniczają prędkość w terenie zabudowanym do 50 km/h przez całą dobę. Przed 1 czerwca 2021 r. w godzinach od 23:00 do 5:00 można było jeździć szybciej niż w ciągu dnia (60 km/h). Zmiana ta podyktowana jest analizą wyników badań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Nawet tak mała różnica w prędkości ma istotne znaczenie dla długości drogi hamowania pojazdu.

Nowe przepisy drogowe – zachowaj odpowiedni dystans

Kolejną nowością jest obowiązek utrzymania minimalnej odległości od samochodu poprzedzającego na autostradach lub trasach szybkiego ruchu. Nowe przepisy drogowe wskazują, że odstęp ten (wyrażony w metrach) powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący (wyrażonej w kilometrach na godzinę). Wyjątkiem jest wykonywanie manewru wyprzedzania. Duży dystans pomoże w uniknięciu zderzenia w razie nagłego hamowania lub zmiany trajektorii ruchu pojazdu poprzedzającego.

Nowe przepisy drogowe zazwyczaj wiążą się z zamieszaniem, a nawet wzrostem niebezpieczeństwa na drogach w pierwszych tygodniach ich obowiązywania. Nie do wszystkich kierowców i pieszych docierają bowiem rzetelne informacje o wprowadzanych zmianach. Bardzo często przepisy drogowe są także niezrozumiałe i błędnie interpretowane, co skutkuje nieodpowiednim zachowaniem stanowiącym zagrożenie.

multilog