Czas pracy kierowcy w porze nocnej

Praca kierowcy zawodowego wiąże się z wieloma zmiennymi i zdecydowanie nie należy do monotonnych. Czas pracy kierowcy w większości przypadków jest oparty na grafiku, który przewiduje wykonywanie obowiązków zarówno w dzień, jak i w nocy. Późnowieczorne zmiany są szczególnie praktykowane wśród kierowców transportu międzynarodowego. Jakie są najważniejsze zasady pracy kierowcy w porze nocnej? O czym warto pamiętać, aby mieć pewność, że przestrzega się obowiązujących przepisów?

Czas pracy kierowcy według Kodeksu Pracy

Pora nocna definiowana w Kodeksie Pracy obejmuje wybrane 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00 rano. Pracodawca ma dowolność w ustalaniu godzin pracy, może być to na przykład przedział 22:00 – 6:00. Ten zapis dotyczy nie tylko czasu pracy kierowcy, ale także pracownika produkcyjnego lub służby zdrowia. Dla kierowcy zawodowego ważniejszy jest jednak zapis w Art. 2 pkt 6a Ustawy o czasie pracy kierowcy. W branży transportowej dodatkowa definicja pracy nocnej to wybrane 4 godziny pomiędzy 00:00, a 7:00. Każde przedsiębiorstwo powinno określić obowiązujący zakres godzinowy, chociażby w regulaminie pracy. Co ważne, taki zapis dotyczy wszystkich zatrudnionych kierowców.

Nocna praca – kierowca zawodowy

Ustawa o czasie pracy kierowcy nie określa jasno, ile ma trwać praca, aby móc powiedzieć o pracowniku, że pracuje w porze nocnej. Dlatego, nawet jeśli tylko jedna minuta wykonywania czynności przypada w godzinach określonych przez przedsiębiorstwo jako „nocne”, pracownik traktowany jest jako osoba pracująca w porze nocnej. Istotne jest to, że praca to nie tylko jazda, ale także inne czynności tzw. „młotki”. Do kategorii „innej pracy” zalicza się na przykład: załadowywanie i rozładowywanie pojazdu, nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, niezbędne formalności administracyjne, czynności spedycyjne. Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie, bez znaczenia czy pora nocna przypada na początek, czy koniec zmiany. Szczegółowe wyjaśnienie zasad naliczania czasu pracy z uwzględnieniem odpoczynku, oczekiwania na załadunek i rozładunek znajduje się na stronie: https://abc-szkolenia.com/praca-kierowcy-w-porze-nocnej/. Warto zaznaczyć, że łączny wymiar aktywności dobowej (jazdy, „innej pracy”, odpoczynku, dyspozycji) może wynosić 13 lub 15 godzin.

Egzekwowanie przepisów na drodze

Wśród wielu kierowców panuje opinia, że godziny pory nocnej nie mogą zostać sprawdzone na drodze. Jest to nieprawdą. Od 2018 roku (według Ustawy o transporcie drogowym) nie tylko Państwowa Inspekcja Pracy jest upoważniona do kontroli czasu pracy kierowcy. Do weryfikacji przestrzegania przepisów, uprawiona jest także Inspekcja Transportu Drogowego – jednak nie w przypadku kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. Co istotne, kierowcy nie mają obowiązku posiadania przy sobie dokumentów, z których wynikać będzie, jakie godziny zostały ustalone w ich miejscu pracy jako „nocne”. W przypadku braku odpowiednich dokumentów Inspektor może nakazać przesłanie ich w celu dokończenia kontroli.

Przekroczenie czasu pracy kierowcy – kary

Przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy (wykonywanej w porze nocnej) od 1 do 3 godzin to mandat karny w wysokości 50 zł. Każda następna (rozpoczęta) godzina przekroczenia to 100 zł. Kara nie jest jednak nałożona na kierowcę, lecz na zatrudniającego go przedsiębiorcę. Choć nie są to wygórowane kwoty, które mogą skutecznie odstraszać od przekraczania czasu pracy kierowcy, należy przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie. Gdy wykonywana jest ponadnormatywna praca, kierowca naraża nie tylko siebie, ale innych uczestników ruchu drogowego. Zmęczenie, brak koncentracji, pośpiech to jedne z głównych przyczyn wypadków.

multilog